gk question of uttarakhand in Hindi

error: Bhai Bahut Mehnat Lagi Hai. Padhna Free hain?